Одним з сучасних трендів глобальної економіки напрямів розвитку із основних напрямів розвитку сучасної економіки швидкий розвиток сфери послуг. В структурі економіки розвинених країна сфера послуг становить значну частку за споживчими витратами на послуги, за зайнятістю населення,  за обсягами прямих інвестицій в розвиток сфери послуг. Частка послуг у світовій торгівлі наближається до 25%, зростає міжнародна торгівля послугами. З 1995 року набула чинності Генеральна угода про торгівлю послугами (GATS) Світової організації торгівлі, яка стимулює та забезпечує правові основи торгівлі всіма видами послуг на світовому рівні. 

Відповідно, еволюціонує і маркетинг послуг – від формування його на основі досвіду виробничих і торговельних структур  до систематизації успіхів провідних сервісних компаній  – з урахуванням особливостей послуги як товару, формування маркетингових підходів з використанням відповідного маркетингового інструментарію. Розширюється і поглиблюється асортимент послуг,  урізноманітнюються продукти та сфери діяльності з обслуговування. Удосконалюються стратегія і тактика маркетингової діяльності, створюються відповідні комплекси маркетингу. 

Тому набуття знань і навичок та формування компетенцій, які відповідають сучасному баченню спеціаліста-маркетолога в сфері послуг визначають актуальність і своєчасність навчальної дисципліни.